Giúp đỡ tự động thay đổi font size cho không bị scroll màn hình

Chào mọi người, hiện tại em có một table , và em muốn nếu nhiều row thì cho font size trong table nhỏ lại để sao cho table không bị scroll ạ. Lý do là table đó hiển thị ở ngoài màn hình TV để mọi người có thể xem, nếu bị scroll thì bị che mất một phần nội dung. Thanks

Thế quá nhiều (gấp 2 - 3 lần) thì chữ bé tí, còn thấy gì nữa. :smiling_imp:

3 Likes

Sao ko xài page, mỗi page tầm 10 rows có mà xả láng, font bé tí thì sao đọc đc.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?