Giúp đỡ chuyển đổi jdk 8 và jdk 12

java

(Hoang Giang) #1

Hiện tại trong máy em có 2 jdk là 8 và jdk Development Kit 12.0.1
Thì em cài netbean 8.2 để code java, nhưng nó không tạo được project, bấm vào thì nó không hiện thông báo cũng không hiện bất cứ gì cả, thì em muốn chuyển cho nó chỉ dùng jdk 8 thôi thì làm sao ạ, muốn tạo được thì phải xóa jdk 12 mà e lại muốn để jdk 12


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?