Giúp đỡ cài đặt eclipse bị lỗi do virus


(Lemm Lemm) #1

Đợt vừa rồi, máy em dính virus, xong eclipse bị lỗi, xong cài lại Java eclipse với JDK cài hoài không được. Em cứ cài bình thường nhưng thực sự hic. Nó làm em mất thời gian từ đêm qua tới giờ, trong em gần tới dealine môn Java rồi . ai đó có thể teamviewer giúp em được không, please!!!


(Đào An) #2

Sài tạm NetBeans xem.
https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk-netbeans-jsp-3413139-esa.html


(Lemm Lemm) #3

dạ,để em thử . em đang tải hic


(Lemm Lemm) #4

ko đượcccccccccccccc


(Nguyễn Đình Anh) #5

Nói rõ ra là lỗi thế nào đi bạn ??


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?