Giúp đồ án về lập trình nhúng

Em đang làm sv năm 3, ngành điện tử viễn thông,và đang chuẩn bị làm đồ án 2. Đề tài gvien yêu cầu là làm về hệ thống nhúng hoặc xử lý tín hiệu, em đang đau đầu vì thầy k chấp nhận bất kì đề tài nào của em. Riêng đề tài nhận diện khuôn mặt bằng esp32cam thì thầy bảo phải thêm kit nhúng hoặc tìm cách tăng độ chính xác của xử lý ảnh. Mọi người ơi giúp em với ạ, có cách nào tăng độ chính xác của xử lý ảnh không ạ😮‍💨

Mn ơi giúp em với ạ, em bí quá rồi

Tại sao bọn em trả tiền để đi học mà lại sợ thầy? sợ không dám hỏi hay giấu …?

Người bọn em phải hỏi đầu tiên chính là người dạy và ra đề cho bọn em ấy.

1 Like

Dạ vì là đồ án, nên thầy chỉ đưa ra đề tài thôi, còn lại là tự tìm hiểu, thầy k gợi ý thêm gì hết ạ, nên em mới mạo mụi lên đây tìm trợ giúp

Dưới đây là một số gợi ý để bạn cải thiện độ chính xác của hệ thống nhúng nhận diện khuôn mặt:

 1. Thu thập dữ liệu và tiền xử lý:
 • Đảm bảo bạn có một tập dữ liệu đủ lớn và đa dạng, bao gồm nhiều biến thể về ánh sáng, góc chụp và tình huống khác nhau.
 • Tiền xử lý dữ liệu để loại bỏ nhiễu, cân bằng ánh sáng và thay đổi kích thước ảnh để đảm bảo sự đồng nhất.
 1. Mô hình nhận diện khuôn mặt:
 • Sử dụng các mô hình deep learning đã được huấn luyện trước để nhận diện khuôn mặt, chẳng hạn như mạng neural convolutional (CNN) như ResNet, MobileNet, hoặc mô hình như MTCNN hoặc Haar Cascade.
 • Nếu bạn muốn tự huấn luyện mô hình, hãy tập trung vào việc tăng kích thước tập dữ liệu huấn luyện và sử dụng kỹ thuật data augmentation để làm giàu dữ liệu.
2 Likes

@Dinh_Truong_Quoc
Em được được học hoặc làm bài tập nào về xử lý ảnh chưa?

Dạ chương trình học của em k có xử lý ảnh, nhưng mà em tự học, làm đc nhận diện khuôn mặt bằng esp32 cam rồi,nhưng vẫn chưa chính xác lắm ạ

Trường em cũng lạ nhỉ, sinh viên không được học môn đó mà lại ép sinh viên tự học rồi làm.

Nếu em làm được rồi nhưng độ chính xác chưa cao thì em đang đặt câu hỏi sai rồi.

Em tạo Topic mới, hỏi cụ thể hơn

 1. Đưa source code hiện tại
 2. Mô tả về giải thuật ( thuật toán ) hiện tại em đang sử dụng là gì
 3. Đưa một vài kết quả hiện tại em nhận diện được lên. Bao gồm cả tốt và xấu
 4. Chỉ ra vấn đề hiện tại ( mong đợi đúng của em là gì ). Ví dụ em đưa lên một tấm hình mà em ko nhận diện được thì mọi người sẽ hình dung được dễ hơn
 5. Đưa ra suy nghĩ hiện tại của em vì sao nó không đúng ( cứ mạnh dạn viết ra ) vì em phải có suy nghĩ trong đầu thì mọi người mới thảo luận chỉ ra được.
2 Likes

Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều
Tiện có thể cho em hỏi thêm các đề tài đồ án liên quan tới lập trình nhúng hoặc xử lý tín hiệu không ạ. Lập trình nhúng sử dụng STM chẳng hạn…

Cái này còn tuỳ vào cách em hỏi. Nhưng thứ tự nên là:

Hỏi thầy hỏi trường --> Hỏi bạn --> Bản thân tự tìm hiểu, đọc sách --> Google search + nghĩ nát óc rồi mà không ra --> viết ra câu hỏi rõ ràng (đầy đủ thông tin về bối cảnh, input, output, source code) rồi lên hỏi cộng đồng.

Nếu em làm theo vậy thì anh tin em sẽ nhận được câu trả lời chất lượng.

2 Likes

Ram của ESP32Cam rất nhỏ (512kb + 4M) mà các bác khuyên deep learning với model.
Và chức năng của nó cũng giới hạn trong face detection chứ không phải classification.

Để cải thiện độ chính xác:

 • Chuyển qua các dev kit có khả năng xử lý tốt hơn như raspberry và dùng các thư viện có sẵn openCV hoặc python
 • Gửi ảnh về máy tính và xử lý ảnh trên máy tính bằng python hoặc matlab.
4 Likes

Dạ dùng ESP32Cam không có cách nào tăng độ chính xác xử lý ảnh hả anh. Cũng vì svien nên em cũng k tiếp cận được tới raspberry, nó tới 2tr5 lận :((

Thì bạn truyền ảnh lên máy tính mà xử lý.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?