Giúp chọn trường ở Đà Nẵng

Mọi người giúp em với em có khả năng học được tất cả các trường ở Đà Nẵng trừ Bách Khoa và các trường quốc tế …Em muốn vào trường nào đó chất lượng giảng dạy tốt ,đặc biệt là thầy cô nhiệt tình không học những thứ không cần thiết mong anh chị có thể tư vấn giúp em ạ

A post was merged into an existing topic: Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?