Giữ SideBar khi chuyển trang html

Chào a/c.Em có tạo một SideBar, Khi ta nhấn vào nút đó thì sẽ chuyển sang trang khác, nhưng cái sidebar đó lại mất đi, em hỏi có cách nào đề giữ nguyên sidebar khi chuyển sang trang khác không ạ, hay là phải viết lại sidebar cho mỗi trang ? Em cảm ơn

Trang được chuyển sang cũng có cái SideBar đó nữa. Xong!

6 Likes

làm sao để chuyển mà vẫn giự đưuọc ạ ?

tách Sidebar và phần còn lại của trang thành 2 file là sidebar.file và page.file. Ví dụ web bạn có 2 trang thì project của bạn có 3 file là page1.file, page2.filesidebar.file. Khi xem trang 1 thì trình duyệt render page1.file + sidebar.file, khi xem trang 2 thì browser sẽ render page2.file + sidebar.file ( dùng chung sidebar)

4 Likes

nãy em google cũng thấy cách này, e cảm ơn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?