Giống nhau giữa interface và abstract class trong java

Hi mọi người ! em có tìm tài liệu về vấn đề trên nhưng khá ít vì vậy em muốn hỏi cụ thể nó giống nhau ntn ?

Cả hai đều có phương thức mặc định :smiley: (Java 8 về sau)

5 Likes

Abtract class và interface đều không tạo được object.

4 Likes

2 thằng này ngôn ngữ nào cũng đều ko khởi tạo như 1 object đc nhỷ, chỉ để implements vs extends thui

2 Likes

Default method là sao ạ?

Ở Java 8+, cậu có thể viết default method trong interface. Concept này được giới thiệu chủ yếu để “hack” khi Java giới thiệu stream interface vào các collection từ Java 8.
Cậu không nên dùng nó theo cách mà abstract class khai báo các method non-abstract, trừ khi cậu muốn “hack” để giới thiệu tính năng mới vào legacy code có từ trước, như cách Java làm.
Default method cũng không phải concept có trong abstract class (vốn chỉ có abstract method và non abstract method - hay method thông thường), nên đừng nhầm lẫn nha :smile:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?