Giới thiệu về WAL (Write Ahead Log) trong PostgreSQL

Bài trước Grokking đã giới thiệu về Postgres Buffer giúp tăng tốc độ truy xuất dữ liệu và có đề cập đến vấn đề data trên buffer chưa kịp flush xuống storage mà có sự cố xảy ra cho hệ thống như cúp điện thì Postgres sẽ xử lý vấn đề nó như thế nào? Câu trả lời đó là WAL. Vậy WAL là gì và nó hoạt động ra sao?

Trong bài này chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu cơ chế hoạt động của WAL trong Postgres - thành phần đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?