Giới thiệu ứng viên - nhận thưởng liền tay

[Cầu Giấy - Hà Nội] bên e đang có chương trình: Giới thiệu ứng viên - nhận quà liền tay, Giá trị từ 2- 10 triệu khi giới thiệu thành công 1 trong các vị trí:

  1. Lập trình VueJS – Laravel từ 1 năm kinh nghiệm ( hoa hồng 2 triệu đồng)

  2. Lập trình – Vuejs từ 1 năm kinh nghiệm ( hoa hồng 2 triệu đồng)

  3. Teamleader Laravel Vuejs 3 - 5 năm kinh nghiệm (hoa hồng 10 triệu đồng)

mọi người có mối quan hệ rộng trong ngành CNTT giới thiệu giúp em nhé. Em cảm ơn cả nhà ạ.

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?