Giới thiệu ứng viên - bonus hấp dẫn

Chào cả nhà, hiện tại bên em đang tìm kiếm lập trình PHP - Laravel tầm 2 năm kinh nghiệm làm việc tại Cầu Giấy Hà Nội. Ngoài ra còn có chính sách tặng thưởng 2 triệu cho người giới thiệu ứng viên thành công. Mọi người có bạn bè quen biết có thể liên hệ với em qua sđt: 0866.504.203 nhé.

1 Like

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?