Giới hạn số dòng css không hiển thị tốt trên safari

Chào mn, đoạn code bên dưới của em không hiển thị tốt trên trình duyệt safari. Giờ phải sữa như thế nào ạ
Xin Cảm ơn !

    width: 100%;
  display: -webkit-box;
  -webkit-line-clamp: 2;
  overflow: hidden;
  -webkit-box-orient: vertical;
  text-overflow: ellipsis;

Cậu có thể cho bọn tớ biết cậu kỳ vọng đoạn code này hiển thị thế nào được không? :smile:

2 Likes

Như mình thấy -webkit-line-clamp hiển thị tốt trên safari. https://caniuse.com/?search=-webkit-line-clamp

Không biết safari của bạn version bao nhiêu. hoặc cũng có thể css của bạn bị override

2 Likes

version của máy hỗ trợ á a, còn bị override thì khắc phục sao ạ. Giờ rối quá sắp giao cho khách mà test vài không được

Check lại bằng Inspect tool


Thử remove những đoạn ảnh hưởng VD height, display, overflow, position …

Vd trên đây là bị ảnh hưởng bởi display.
Ngoài ra cũng có thể test 1 đoạn code đơn giản chỉ apply css đó trước.
Bằng cách tạo 1 file index.html rồi chạy thử trên trình duyệt

4 Likes

Xin cảm ơn ạ, cái này do version không hỗ trợ

bạn fix cứng pixel cho line-height và max height = line-height * số dòng muốn hiển thị là được nhé
ví dụ muốn 2 dòng:

line-height: 20px; 
max-height: 40px;
display: -webkit-box;
-webkit-line-clamp: 2;
overflow: hidden;
-webkit-box-orient: vertical;
text-overflow: ellipsis;
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?