Giao diện này xử lý bằng bootstrap như thế nào thì được?

Capture
mình đang học về frontend , và dùng bootrap để làm giao diện, mình có bài tập nhỏ như trên,
đoạn này phân tích layout như thế nào cho hợp lý các bạn nhỉ

mình định phân tích thế này:

nhưng mình làm hoài mà cái dấu cộng màu cam với mấy cái dấu trừ cứ lệch nhau, yêu cầu là phải response được nữa, lúc đầu mình cũng tính chỉnh pixel xích ra xích vào cho nó bằng nhau, nhưng chỉnh sang tỉ lệ màn hình khác là nó chạy lộn xộn

Div container chia 4 dòng (4 div con) , cái này không chiếm quá nhiều chiều ngang, nên 4 dòng cho mọi thiết bị
Mỗi dòng có thể chia làm 2 cột, cột bên trái text align right kết hoẹp padding right thôi
Cái này cũng không cần dùng với bootstrap, flex layout tự chia được rồi

7 Likes

thanks bạn …

Học kỹ grid system nào bro :v

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?