Giải thuật mỗi ngày với Java

Để tạo động lực code giải thuật hằng ngày mình quyết định lập topic này, anh em nào thích có thể vào trao đổi và làm cùng cho vui rất welcome anh em.

Day 1:

Bài 1:

Source: https://leetcode.com/problems/two-sum/

Bài 2:

Tham khảo trên leetcode và tự chế thêm vì trên leetcode bài gốc dễ quá

Day 2:
Bài 3:

Source code solution trên github của mình: https://github.com/jeanJacquesRousseauVietnam/Algorithm-with-Java

7 Likes

Trước tiên chúc mừng bạn có thể tự tạo động lực cho bản thân như vầy.
Tiếp theo, bởi vì có cụm từ:

nên có vài gợi ý cho bạn để nó khó hơn chút xíu: Theo như solution trên github thì bạn đang dùng giải thuật O(n^2), bạn có thể tối ưu bằng giải thuật khác cũng O(n^2) nhưng nhanh hơn gấp đôi, hoặc giải thuật O(n \log n) hoặc thậm chí O(n) để giải bài này không?

7 Likes

chào bạn thực ra bài đó mình cũng sấp mặt mới giải đc còn để solve code tối ưu hơn thì mình phải luyện thêm nhiều về thuật toán và cấu trúc dữ liệu nữa, dẫu sao mình vẫn còn rất gà mờ về Data Structure & Algorithm cảm ơn sự góp ý của bạn.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?