Giá trị của thuộc tính margin dùng giá trị âm có ảnh hưởng gì không?

Mọi người cho e hỏi giá trị của thuộc tính margin dùng giá trị âm có ảnh hưởng gì k ạ . Cảm ơn !

1 Like

Nếu muốn biết có bị sao không thì phải thử trước đã bạn.

2 Likes

Đã thử rồi vẫn hiển thị như ý muốn , một bài tập nhỏ mình sử dụng margin giá trị âm khá nhiều nên mình sợ nó ảnh hưởng mặt nào đó hoặc không tuân thủ quy tắc coder

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?