Getid Contact google

Mọi người ơi giúp đỡ em vấn đề này với.
Em dùng goole app script để update danh bạ, nhưng bây giờ e muốn get những id của contact đã tạo thì e chưa nghĩ ra cách nào để làm hết. Mong mọi người giúp đỡ e với. Tks mọi người đã đọc bài viết của em

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?