Gặp vấn đề khi đẩy dữ liệu từ servlet (lấy từ database) lên jsp (đã được giải quyết)

đây là class homecontrol của em


trong class DAOproduct em có method getAllproduct để e lấy dữ liệu từ database em đã có test nó trong hàm main thì nó hoạt động được nhưng khi đưa nó vào doget thì nó không còn hoạt động đc nữa. mọi người giúp em với ạ

đây là class Daoproduct của em

1 Like

Theo ý kiến mình, mình thấy:

  • Thứ nhất : Bạn kiểm tra lại bên home.jsp hay từ một bên jsp nào đó đã có nút button hay link tag a nào đó gọi sang servlet chưa ? DAO chạy nhưng Get không chạy thì sure kèo là chưa có người gọi.
  • Thứ hai : product bạn viết thường, theo mình thấy thì product có thể là tên 1 class model, thì mình cần viết hoa lên chứ.
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?