Gặp lỗi khi cài đặt Microsoft SQL Server trên Máy ảo Windows 11

Em gặp lỗi khi cài đặt Microsoft SQL Server trên Máy ảo Windows 11 của mình.

Unable to install SQL Server (setup.exe) Exit code (Decimal). -2147467259. Error description: Unknown error (0xe0000235).

Mong mn giúp đỡ ạ

Lỗi khi tải sql server 2022 trên win ảo parallel mac m1. Mong mn giúp đỡ cách khắc phục ạ

Máy tính của bạn dùng Chip M1 của hãng ARM, tài liệu Microsoft nói rằng SQL Server không thể cài trên máy sử dụng chip ARM, chỉ chạy trên chip Intel. Có một bài viết giải quyết vấn đề này mà bạn có thể tham khảo.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?