Gắn đĩa CD vô máy nhưng không thấy hiển thị

Em gắn đĩa CD vô máy để nghe tiếng anh nhưng em thấy nó không hiển thị ở đâu là do sao ạ?. Ổ đĩa E em đã check.

Mọi người hướng dẫn hay nói với cho em với, nó bị gì ạ. Em cảm ơn.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?