Game tự tạo đầu tiên trên Dev Cpp

Mình hiện đang làm thử một game trên dev cpp chỉ dùng văn bản. Hiện game có thể chơi được một tí rồi nên mình muốn chia sẽ cho mọi người xem thử và mong mọi người sẽ có ý kiến đóng góp giúp code mình hay hơn nữa ạ.

Screenshot (26)

Link: https://github.com/Tomi-Sakae/TextCraft

2 Likes

code sạch đẹp :ok_hand:

nhưng mà tạo cái thread chỉ để cộng thời gian sao ko cộng trong cái while (1) trong main luôn đi tạo thread làm gì, cộng giờ trong thread phụ rồi đọc giờ trong main thread mà ko có mutex gì có thể gây lỗi đó :V Mà có lẽ lỗi cũng ko nghiêm trọng.

1 Like

Chưa bàn tới code, nhưng mà nếu “chia sẻ” thì bạn nên chọn 1 licience cho source code và để file licience kèm trong repo. Một số licience thích hợp: Public Domain, Unlicience, MIT, APL, LGPL, GPL, AGPL…

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?