Game Console tự code: Truy Tìm Báu Vật

Game dau tien minh tu lam…code hoi dai 1 chut!
Trình độ e còn thấp mong các huynh thông cảm!

Link tai game

https://drive.google.com/file/d/0B4vkr1HlHWHMSXNSYXhNNlZMTmc/view

11 Likes

Đang ở công ty không tiện chơi, có ai chơi thử chưa :smiley:

Bạn có thể share Source Code cho mình tham khảo được không?

game đầu tiên nên code mình làm dài lắm ,chưa có thời gian sửa,
Sợ đọc thì tảu hỏa nhập ma mất

Mấy con enemy của bạn chạy theo quỹ đạo nhất định hay theo thuật toán gì vậy?

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?