Game artist có cần học code không?

Dạ là e đang lp 10 và e định hướng mún làm game artist, e chỉ giỏi đc vẽ, mà môn máy tính hơi yếu. Cho hỏi game artist như e có cần học code ko ạ?

Nhìn nick của bạn (Daviddat09042004) mình không nghĩ là bạn học lớp 10 đâu.

Anyway, bạn viết tiếng Việt rõ ràng ra nhé, đừng viết ngôn ngữ teen như vậy (mún, lp), vì đây là một diễn đàn nghiêm túc.

Game artist có thể không biết code, nhưng bạn nói

vậy bạn đã biết dùng máy tính chưa? Nếu bạn biết dùng máy tính thì làm việc gì cũng sẽ dễ hơn.

6 Likes

Em cảm ơn anh. Nhưng em không phải yếu tin mà là những bài code thầy em giao em toàn nhờ bạn. Với lúc đó em cũng hay trò chuyện với bạn. Em nghe bảo Game Artist cx nên biết 1 xíu code. Thì em mún hỏi cho chắc thui ạ.

Lý thuyết thì được, em có tạo các animation rồi kết nối các animation với nhau. Tuy nhiên, đánh đổi lại thì sơ đồ rất rối và khó debug, dung lượng của game cũng tăng nữa. Vì vậy, trong thực tế, game designer chuộng viết code hơn, code dễ sửa và kích thước game thành phẩm cũng giảm đáng kể.

5 Likes

Không cần biết code vẫn có thể là một 2D/3D Artist giỏi, lương cao.
Nhiều Game Artist có biết code ít nhiều, là vì họ thích tự làm thêm những phần việc khác.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?