Full trang HTML và CSS


Mình có 1 trang web nó bị thừa khoảng trắng bên phải, chi mình hỏi làm sao để trang có thể full ạ? dùng margin, padding 0 0 với width 100% các kiểu vẫn bị ạ

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

http://home.muoriginvn.com
Chỉnh CSS lại, dùng di động nên không kiểm tra được.
Mã nguồn từ “Tung Của” à?

2 Likes

“Tung Của” là gì bạn?
chỉnh css là chỉnh thế nào nhỉ, mình set body hay html padding, margin gì nó cũng v

“Tung Của” là Trung Quốc :V

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?