Front-end Developer học Đại học nào?

Mọi người cho em hỏi . Em năm nay sắp lên lớp 12 muốn trở thành Front end Developer thì nên học đại học nào ở TPHCM ạ?

A post was merged into an existing topic: Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?