Fpt univesity với fpt aptech về cách dạy và khi ra trường giữa 2 trường thì trường nào tốt hơn?

Cho em hỏi fpt univesity với fpt aptech ve cách dạy và khi ra trường giữa 2 trường thì trường nào tốt hơn ?? vì sợ mắc mà fpt aptech cũng mắc mà ra trường thì không có viec làm hơn fpt univesity . Xin các anh giải thích cho em chon trường với ạ

Điều kiện vào FPT U vì nó sẽ cho bạn cái mà rất nhiều người mơ ước đó là tiếng anh để bước trên con đường dài

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?