FPoly và FBtec có gì khác nhau? Nếu muốn học CNTT thì nên học bên nào hơn?

Cho em hỏi FPoly và FBtec có gì khác nhau và nên học bên nào hơn nếu muốn học CNTT ạ.

Alo lên phòng tuyển sinh để hỏi về 2 cái này, để hiểu rồi từ đó biết duoc sự khác biệt, mục đích của mỗi cái.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?