Foxit Reader bị lỗi dịch!


(Nguyễn G Huy) #1

Hiện tại mình bị lỗi như thế này không rõ lý do, hôm trước thì rất bình thường!

“An error occurred during translation. Please try again later.”

Mọi người giúp mình sửa với!


(Once Re Lax) #2

giống mình lun, cùng ngày 1/12/2018, chỉ có thể xóa đi hết, rroi cài phiên ban khác


(Nguyễn Hiệp) #3

mình gỡ hết foxit ra cài lại nhưng vẫn không dịch được, không biết bác làm như nào vậy : (


(Nguyễn Đình Anh) #4

Đơn giản là sao không Copy lên Google dịch vậy bạn?


(Nguyễn G Huy) #5

Mình cũng đã tải phiên bản mới nhất, nhưng cũng không được luôn bạn ơi, bạn đang dùng phiên bản nào vậy.


(Nguyễn G Huy) #6

Vì nếu quét khối bằng foxit sẽ nhanh hơn!


(Quân) #7

Nhưng bây giờ nó đang chậm hơn


(Bùi Đức Năng) #8

Tôi bị y như vậy. Mọi phiên bản cũ, mới gì đều không có plug-in Traslate trong menu Extras luôn!


(Nguyễn G Huy) #9

Plug-in đó phải mua bằng tiền rồi đó bạn!


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?