Fix lỗi Tomcat trong NetBeans

Bác nào biết fix lỗi đã sử dụng cổng … ( e đã thay đổi công nhưng vẫn bị ạ ) , E add Tomcat trong netbeans để code java web ạ

bạn xóa cái tomcat server cũ đi rồi chạy lại file install netbean rồi cài tomcat server từ đây thì sẽ không bị lỗi đó nữa …

bác rảnh teamviwwer với ạ , bị lỗi e chẳng làm đc cái gì

Bạn cài bản tomcat nào?
Trước mình cài bản mới nhất là bị như trên phải cài bản cũ hơn tí. (8.0.3x thì phải :?)

2 Likes

Không cần cài lại đâu. Bạn thử vào tomcat config rồi đổi sang cổng khác xem sao?

Còn vụ trùng cổng chắc là do bạn đang chạy service nào đó (app nào đó) chiếm mất cổng này rồi.

bạn thử mở task manager lên kill task java.exe đi rồi start lại

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?