Fix lỗi backend ko nhận cookies từ trang web

Em chào mọi người ạ, em đang code 1 tự án đặt tour, tất cả đều ok cho đến khi đến phần fetch dữ liệu từ api về trang web. Chuyện ở đây là khi e test trên Postman khi đăng nhập thành công thì vẫn sẽ get được api nhờ vào accessToken lưu ở cookies


và kể cả link api vẫn vào được

nhưng khi e dùng lệnh get api ở trang web của e thì nó lại báo lỗi ko có cookies mặc dù đang có cookies
ở phía backend cũng ko nhận được cookies của trang đấy, chỉ nhận đc cookies ở các trang khác

đây là câu lệnh get api của emimage
Em tìm khá là nhiêu nơi nhưng vẫn ko biết lỗi do đâu, có ai biết là em đang sai hay đang gặp lỗi ở đâu có thể giúp em được ko ạ. Em cảm ơn mọi người đã đọc qua ạ!

Nuxt + SSR?
Nếu vậy thf phải thêm cái useRequestHEaders()

const headers = useRequestHeaders()
const res = await useFetch('url', { headers })
1 Like

em dùng ReactJs ạ, hàm useFetch em định nghĩa riêng ạ

nếu vậy thì phải thêm CORS option
lý do localhost:3000 vs localhost:4000, theo browser, đó là là 2 domains khác nhau nên mặc định cookie từ localhost:3000 sẽ không được gửi tới localhost:4000

có thể thử credentials: “include” như dưới

fetch("https://example.com", {
  credentials: "include",
});
2 Likes

ui thì ra là vậy, em cảm ơn anh ạ. Hic ngồi tìm cả tuần ko ra key word với ko biết lỗi gì :sweat_smile:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?