File not found khi deploy lên server

URL accountKeyPath = NotificationPushService.class.getClassLoader().getResource(
	"org/openmrs/firebase.config/doctor4u-account-key.json");

lấy file từ resource, khi chạy trên local hoặc dev thì hoàn toàn bình thường, nhưng khi lên trên môi trường product thì lại file not found. Mong mn giúp mình với ạ!

có khi nào là do thiếu “/” ở đầu path k mn nhỉ?

Cậu thử extract file build trên production, và kiểm tra file org/openmrs/firebase.config/doctor4u-account-key.json có tồn tại không.
Tớ không nghĩ thiếu ‘/’ là vấn đề đâu, ‘/’ dùng khi cậu cần đường dẫn tuyệt đối mà :smile:

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?