Fetch dữ liệu PDO

php

(Trần Khang) #1

E không hiểu cái fetchColumn() lắm, mấy bác giải thích giúp với ạ

Ví dụ e có 1 table khi fetchAll() ra như thế này

Array

(

  [0] => stdClass Object

    (

      [id] => 1

      [name] => PC

      [parent_id] => 0

      [status] => 1

    )

  [1] => stdClass Object

    (

      [id] => 2

      [name] => Laptop

      [parent_id] => 0

      [status] => 1

    )

  [2] => stdClass Object

    (

      [id] => 3

      [name] => Toshiba

      [parent_id] => 1

      [status] => 1

    )

  [3] => stdClass Object

    (

      [id] => 4

      [name] => HeadPhone

      [parent_id] => 1

      [status] => 1

    )

)

thì fetchColumn nó như thế nào ạ


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?