Excel bị lỗi hạn chế dấu =

Em là thành viên mới trong hội.
Hiện tại Excel của em đang bị lỗi hạn chế dấu = , ko tính được phép tính ai trong hội biết thì chỉ em với.
Em đang cần gấp, Thank ae

Lỗi hạn chế dấu bằng trong excel sao lại có C++?

Và hạn chế ở đây là bạn không gõ đc dấu bằng hay sao?

Trên thanh công cụ, bạn tìm biểu tượng f(x), trong đó có toàn bộ hàm khi dùng dấu =

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?