entityFramework codefirt c#

mình đang bắt đầu tìm hiểu về Entityframework trong c# .
vấn đề của mình là mình xem rất nhiều bài hướng dẫn trên mạng từ video , bài viết mà có 1 vài chỗ nào đó khiến quá trình tạo database của mình ko thành công.
ở các bài hướng dẫn sau khi chạy thì nó tự tạo database trên sql sever nhưng của mình làm thì không có . ai chỉ mình vs ạ

giúp em vs ạ…dd

Chào bạn! Bạn đang muốn tìm hiểu về Entityframework(EF) thì vào link này:
https://www.entityframeworktutorial.net/code-first/what-is-code-first.aspx
Cái bạn đang nói đến có lẽ họ đang dùng EF Code First. Sau khih code các lớp mapping thì họ run lệnh cmd update database. Hãy tìm hiểu xem rồi lên hỏi tiếp nhé. Thực ra nó rất là dể ko khó lắm đâu.

mình có tìm hiểu theo trên này rồi, và vấn đề mình thắc mắc cái chỗ class kế thừ class DbContext ấy. trong cái contructor có kế thừa base(“chuỗi kết nối”)…
cái chuỗi kết nối ấy trong website trên ko thấy đề cập đến nhưng vẫn nhận dạng csdl và tự tạo database , còn 1 vài bài hướng dẫn ở các trang website có nhưng mình làm theo vẫn ko thể tự tạo csdl được.
nếu bạn hiểu vấn đề bạn có thể ns quá giúp mình dk ko ạ

Cái Base ấy là tên của kết nối tới databse empty được tạo sẵn nha bạn.
Đầu tiên bạn tạo 1 cái DB empty trên server sau đó khai báo kết nối tới nó bằng file .config

<connectionStrings>
<add name="<<NameConnect>>" 
connectionString="data source=<<localhost>>;initial catalog=<<DbName>>;persist security info=True;user id=<<username>>;password=<<Pw>>;MultipleActiveResultSets=True;App=EntityFramework" 
providerName="System.Data.SqlClient"/>
</connectionStrings>
2 Likes

mình ms tìm hiểu dk 1 kênh yt bên nước người , và khai báo ngay trong dòng base

base("Data Source=(local);Initial Catalog=myDatabase;Integrated Security=True")

và đã tự động tạo dk database rồi, cảm ơn bạn đã giúp đỡ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?