Em bị lỗi này trên ubuntu mọi người ai biết giúp e với, e thanks nhiều ạ

Sau khi chọn boot vào ubuntu (nếu dùng song song với windows) hay PC đã POST thành công thì nhấn phím esc ngay (hoặc nhấn và giữ phím Shift). Chọn dòng ubuntu, nhấn e, điều chỉnh tới dòng nào thụt khá sâu bắt đầu bằng từ linux thì thêm pcie_aspm=off, sau đó enter rồi boot.
Nếu thành công thì khi boot xong, mở terminal lên, nhập sudo nano /etc/ddfault/grub enter (nhập password nếu có rồi enter), edit lại như hồi này, xong Ctrl + X và enter, thế là xong.
Tạm thời cổng PCIe của bạn hoạt động không ổn với ubuntu, điều này không thể sửa được đối với nhiều mainboard. Cách trên tạm thời sẽ tắt thằng này tuy nhiên sẽ tăng hao điện.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?