Eclipse không có javaee tool

Anh chị cho em hỏi tại sao trong eclipse của em không có java ee tool . Giờ em muốn có java ee tool phải làm sao .

Em đã làm theo 1 vài hướng dẫn trên google cài wpt, hay update các loại trên eclipse help install new softmwar nhưng vẫn không được .

Bạn có chắc là cài đúng bản eclipse có EE tools ở https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/2020-09/r/eclipse-ide-enterprise-java-developers?
Hoặc bạn có thể thử install EE tool từ market place
Link tham khảo: https://www.eclipse.org/webtools/jee/

7 Likes

không được ông ơi , cách 2 t thử lên market không được.
cách 1 thì t tải về rồi chạy thì nó vẫn bị mất java ee tools

Bạn có chắc là tải đúng file https://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/technology/epp/downloads/release/2020-09/R/eclipse-jee-2020-09-R-win32-x86_64.zip

Chứ không phải https://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/oomph/epp/2020-09/R/eclipse-inst-jre-win64.exe ?

4 Likes

đúng y chóc bạn ơi

Vậy thì bạn thử clean workplace rồi import lại xem, có 2 warning về JRE Compiler và Java Build Path trên kia có thể ảnh hưởng

5 Likes

cảm ơn bạn, sau khi đổi workspace , vấn đề đã được giải quyết.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?