Ebook LẬP TRÌNH CĂN BẢN - Miễn phí

Xây dựng nền tảng lập trình chỉ trong 1 tháng

Ebook “Lập trình căn bản” cung cấp hệ thống kiến thức nền tảng lập trình cốt yếu từ lý thuyết đến thực hành, giúp bạn từ chưa biết gì có thể xây gốc, nhanh chóng bước chân vào thế giới IT chỉ trong vòng 1 tháng.

Cuốn sách đặc biệt phù hợp với những bạn bắt đầu từ con số 0, mong muốn phát triển năng lực lập trình trong thời gian nhanh nhất.

  • Giúp bạn xây dựng hệ thống kiến thức nền tảng lập trình một cách bài bản
  • Tạo nền móng để học chuyên sâu hơn bất cứ ngôn ngữ lập trình nào: Java, JavaScript, Python…
  • Bắt đầu học kiến thức mới dễ dàng với nội dung cô đọng, súc tích
  • Giúp bạn hiểu rõ - nhớ lâu thông qua các ví dụ chi tiết và bài tập thực hành.

Danh mục:

CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN LẬP TRÌNH

CHƯƠNG 2: BIẾN, KIỂU DỮ LIỆU VÀ TOÁN TỬ

CHƯƠNG 3: CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN

CHƯƠNG 4: CÂU LỆNH LẶP

CHƯƠNG 5: MẢNG

CHƯƠNG 6: HÀM

CHƯƠNG 7: THUẬT TOÁN TÌM KIẾM

CHƯƠNG 8: THUẬT TOÁN SẮP XẾP

Link tải sách: [TẠI ĐÂY](https://codegym.vn/download/68270/?tmstv=1684747512)

5

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?