E bấm sao giờ ko thấy chỗ ghi code ai giúp e vs ạ:(

Mình cũng không thấy cái gì từ câu hỏi của bạn luôn. Bạn hãy tải lại ảnh.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?