Được mấy con bot like kể ra cũng không sướng lắm :)


(Văn Dương) #1

:smile:


(HK boy) #2

Mấy bữa nay em like thật mà anh :’(

Anh không tin em thì thôi :unamused:


(Văn Dương) #3

Có nẽ lào nghi oan cho người tốt :fearful::fearful::fearful::fearful::fearful::fearful::fearful:


(Lập Trình Sư) #4

thế anh like thật post của em nhé :smiley:


(HK boy) #5

Anh thấy cmt của em hay thì like cho em anh nhé, thế là like thật cho em rồi anh :smile:

Đừng dùng tool anh nhé, em đau lòng lắm :cry:


(!IsProgrammer) #6

How bots work :joy::

Bool like( Member member ){
     return member.idName!="Pham_Hoai_Nam"?true:false;
}

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?