Dùng vòng lặp for để hiển thị ra màn hình bảng chữ cái

Mấy cao nhân cho em hỏi bài với ạ. Đề bài:

 • Dùng vòng lặp for để hiển thị ra màn hình bảng chữ cái abc.
 • Gợi ý: Dùng String.fromCharCode
 • Ví dụ: String.fromCharCode(97)) sẽ trả về ký tự"a"
 function fromCharCode() {
 // viết code ở đây.
 }

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_enVN892VN892&ei=VH-xXs2yBY2R0QTm45DoBg&q=print+a+to+z+in+javascript+using+for+loop&oq=for+loop+to+display+alphabet+javascript&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAxgAMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHUABYAGD5f2gAcAJ4AIABAIgBAJIBAJgBAKoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab
Google search đi !!!

1 Like

bạn gặp vấn đề gì với bài này nhỉ

1 Like

Có gọi ý rõ rồi còn gì nhir ?? ‘97’ là a thì for từ 97 --> hết bảng chữ cái là in ra được

3 Likes
 function fromCharCode() {
 for(i=97;i<=122;i++){
   console.log(String.fromCharCode(i));
 }
 }

mình viết thế này n không chạy. chỉ mình lỗi ở đâu dc k

1 Like

Bạn đã gọi hàm fromCharCode chưa? Mình test và thấy nó chạy bình thường.

5 Likes

phải fromCharCode(); mới in ra

cho mk hoit làm thế nào để nó hiện dòng abcd theo hàng ngang thế

Ầy, không viết tắt nhé. Với cả ghi rõ ý muốn ra. Mặc định nó in ngang hết dòng tự xuống dòng rồi mà ?

2 Likes
function fromCharCode() {
for(var i = 97;i <= 122;i++) {
  console.log(String.fromCharCode(i))
}
}
fromCharCode();

Mình đã thử nhưng chưa pass qua dk :((
các cao nhân chỉ giúp m vs

“Pass” cái gì?
Đề bài có giống của bạn @long1102011 không?

1 Like

vâng ko biết vì lí do j đây là bài tập ol nhưng ko qua dk ko biết sai ở đâu a nhỉ ?

 function fromCharCode()
 {
  var str = "";
for(var i = 97 ; i <= 122 ; i++)
{
str += String.fromCharCode(i);
}
return str;
 }
fromCharCode();
1 Like

khai báo biến str=’’ có ý nghĩa gì vậy ạ?

Khai báo chuỗi rỗng để cộng dồn kết quả, sau đó trả về.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?