Dùng thư viện đồ hoạ graphics trên VS 2012


(Lương đức Tài) #1

cho e hỏi Làm sao đưa thư viện graphics vào visual 2012 ạ?
em cảm ơn ạ


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?