Dùng selenium tìm element chat box Facebook

Em đang muốn viết app auto gửi tin nhắn trên fb. Đến lúc tìm element của cái chat box

thì f12 ra em thấy image thẻ div. Em tìm by class name thì nó tìm không ra, tìm xpath thì mỗi lần reload trang web thì xpath lại thay đổi. @@ Có cách nào tìm cái chat box không ạ.

Facebook Messenger API là sự lựa chọn đúng đắn.

3 Likes

là sao mình không hiểu

bạn giải thích rõ hơn được không ạ :frowning:

Tức là thay vì dùng selenium để giả lập một user bình thường, thì bạn nên dùng API dành cho dev của Mesenger để gửi tin nhắn. Vừa đỡ tốn công mò cái này, vừa khỏi lo bị khoá nick, chặn IP,…

Nếu bạn vẫn chịu chơi thì có thể vô link dưới:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?