Dùng proxy để ẩn danh

Hacker có dùng proxy để ẩn danh không nhỉ và dùng có ẩn danh tốt hơn TOR hay không

1 Like

Này “hacker trẻ”, trước khi muốn học làm hacker học cách tôn trọng người khác đi nhé. Đặt câu không bao giờ có chủ-vị. Cũng chẳng bài nào đánh solution mà cũng chẳng bài nào theo hướng “học” hết. Bạn muốn làm hacker ư? Học lại tập làm văn trước đi bạn.

8 Likes

Mình thấy bạn có vẻ thích “hắc” này nọ. Nếu bạn muốn học nghiêm túc, mình có 2 suggestions này:

#1. Tim hiểu về hacker hieupc, bạn này có viết 1 ebook ngắn, ai thích “mì ăn liền” có thể sẽ thích. Hacker này vừa trở lại sau 7 năm… ngồi tù bên US.

#2. HVAOnline, có rất nhiều cao thủ VN (hiện đang ở VN, hoặc đã định cư nước ngoài, có người kiếm sống bằng IT có người sống bằng nghề khác, tóm lại rất đa đạng và trình cao). Forum đã ngừng hoạt đông, nhưng bài viết giá trị thì vẫn còn đó để đọc.

9 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?