Dung lượng ổ C bị mất bất thường

Chào mọi người, máy của em đang còn hơn 120GB trống trên ổ C, bỗng nhiên được thông báo chỉ còn trống hơn 80MB.
Em kiểm tra thì tổng dung lượng của các thư mục trong C chỉ có 90GB.
Em thử lên mạng xem thử nhưng chưa khắc phục được, mọi ai đã gặp hoặc biết cách xử lý cho em xin cách sửa lỗi với.


1 Like

Hiện file/ folder ẩn và kiểm tra từng cái một.

3 Likes

Dùng mấy tool quản lý thư mục để xem mấy folder ẩn xem thằng nào chiếm nhiều space rồi xử lý bước tiếp thôi, giờ nhìn cũng chẳng đoán già đoán non được bạn ơi :smiley:

  1. Do virus
  2. Ổ cứng sắp đi
  3. Do một tool nào đó backup? Mcafee vaults?

Lâu lắm rồi mình cũng không dùng Windows

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?