Dữ liệu có dấu (tiếng Việt) trong SMSS

Các pro cho em hỏi , ví dụ như cột TEN trong bảng SQL kia dữ liệu là từ Tiếng Việt có dấu (UTF8) thì hiển thị hoàn toàn bình thường, nhưng nếu sử dụng câu lệnh:

SELECT ....... WHERE TEN='XXX'
Nếu XXX là từ không dấu thì câu lệnh hoạt động bình thường, còn nếu XXX là từ có dấu thì không trích xuất được các kết quả nào cả, vậy ta phải làm sao để câu lệnh WHERE nó tìm được XXX có dấu đây ạ :3 . Em sử dụng SSMS bản 18.5.1 mới nhất

image

Thêm N trước chuỗi unicode cần so sánh là được.

WHERE ten = N'XXX';
7 Likes

Dạ cảm ơn Bác , sao đơn giản thế này mà em lùng sục mãi không thấy ta :frowning: , buồn vì khả năng google của mình

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?