Drama trong giới lập trình hay Fake News conspiracy

Hello mọi người,

Dạo gần đây đang có 1 drama nhỏ trong cộng đồng lập trình viên sử dụng Golang nói chung và Web development nói riêng. Đại khái là 1 bạn copy nguyên 1 khối code của thư viện httprouter [Một thư viện chuyên dùng để routing requests, rất nổi tiếng] vào làm 1 phần trong framework của anh ta: Iris [Framework này cũng rất nổi tiếng, star trên github còn vượt trội bộ thư viện httprouter kia]. Điều đáng nói là anh ta không hề tôn trọng bản quyền (mặc dù httprouter cũng là MIT License thôi) và xóa toàn bộ credits của đoạn code đó. Sự việc bắt đầu nổi lên và cộng đồng bắt đầu kêu gọi tẩy chay, anh ta thậm chí còn xóa Issues trên Github đồng thời xóa toàn bộ commit log và tiếp theo là chỉnh sửa lại bộ code. Sau đó anh ta lên 1 số diễn đàn và giải thích mọi việc đều là “Fake News” nhằm chống lại anh ta. Đó, ít nhất là theo lời kể của 1 số thành viên httprouter.

Drama vẫn đang còn, bạn có thể xem thêm tại đây: https://github.com/the-benchmarker/web-frameworks/issues/1129

Kể ra nhìn vào cách ứng xử của cộng đồng rất đáng ngưỡng mộ, hy vọng 1 ngày cộng đồng ltv VN cũng hành xử tương tự.

11 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?