Dòng comment ngớ ngẩn nhất

Không biết mọi người như thế nào, nhưng hồi xưa lúc làm cái Download Manga thì em có một số comment mà giờ đọc lại cười chết mất.
Viết cái comment cho có docs string theo chuẩn PEP8 :rofl:

Giờ đọc lại cũng không hiểu gì luôn :thinking:

3 Likes

Thấy bảo viết clean code là viết code ko cần comment người đọc vẫn hiểu mà. :smile: Cmt chắc m để nguồn copy code ở chỗ nào thôi

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?