Đổi port xampp thành 8080, load html lên từ htdocs thì hiện lỗi 404

Tình hình là em đã đổi port của xampp thành 8080 vào được localhost.

Nhưng khi em muốn load html từ Visual lên từ htdocs thì lại hiện lỗi 404 em không biết làm như thế nào để sửa mong mọi người giúp ạ.
Em đã làm thử đổi link đổi port theo những cách trên mạng nhưng lúc đó lại bị lỗi Apache ko start đc

bạn thử truy cập localhost:8080/th4 thôi nhé, nếu folder project th4 là thư mục con của htdocs

1 Like

Dường như có sự thay đổi sai khác sao đó trong cấu hình XAMPP. Theo mình hiểu thì trên thanh địa chỉ Address Bar của trình duyệt không làm gì có đoạn /xampp/htdocs/… Trừ khi ta định làm cái gì đó trong thư mục mà XAMPP tạo ra để hiện trang web của nó giúp cung cấp cho ta một số thông tin.

Có thể hiểu thế này: khi cài đặt XAMPP xong, thì mọi thứ ta vứt vào thư mục htdocs chính là tương ứng với http://localhost:8080/ . Như vậy, nếu ta tạo một dự án abc nào đó nằm trong thư mục con, thì ta tạo thư mục đó bên trong htdocs, tức là htdocs\abc , tất nhiên là ta phải có file index mặc định trong abc để có thể gõ http://localhost:8080/abc được, còn nếu không ta phải gõ đầy đủ là http://localhost:8080/abc/tên-file.html hay http://localhost:8080/abc/tên-file.php thì mới hiện lên, không thì báo lỗi 404.

Trường hợp kể trên không bàn đến Virtual Host mà chỉ là với 1 localhost duy nhất.

Túm lại, trước khi vọc cái gì cần nắm qua về việc “nếu có lỗi thì xem file nhật ký lỗi ở đâu để tìm nguyên nhân”.

1 Like

cám ơn bạn nha mình ra đc r><

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?