Đổi Mysqli thành mysql

Mọi người cho e hỏi sao đổi tất cả lệnh Mysqli thành Mysql mn ạ. e viết theo kiểu tạo đối tượng rồi tạo hàm ạ tại cô yêu cầu xài mysql

Bữa nay người ta không hỗ trợ câu llệnh kết nối kiểu cũ đó nữa đâu, bạn phải cài PHP cũ phiên bản < 5.4 mới chạy được. Đổi ngược như bạn thì chỉ làm bằng tay, tìm kiếm và thay thế được một số, còn lại là thủ công, có lẽ bạn có cùng lắm 20 file, làm cỡ vài tiếng là xong.

Nếu lười làm, copy hết code của bạn lên đây mình làm cho, sẵn test thử con robot AI chạy bằng cơm luôn :smiley:

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?