Đợi callback function thực hiện xong trong JS

Hiện tại mình đang sử dụng thư viện protobufjs và muốn đợi nó decode xong mới thực hiện tiếp tục các lệnh phía dưới thì có thể làm như nào ạ. Bên dưới là code của mình

var id = decodeProtobuf(buffer);
switch(id) {
   default:
    break;
}
function decodeProtobuf(buffer){
   protobuf.load(file,function(err,root){
     return root.decode(buffer);
   });
}

Từ khóa cho bạn async, await. :slightly_smiling_face:

4 Likes

Bổ sung thêm một từ khóa nữa: Promise, hay tổng quát nhất là Lập trình bất đồng bộ trong JS. Mình rất hay kết hợp async, awaitPromise.

4 Likes

vâng e cám ơn ạ, mod đi qua xin khoá topic dùm e ạ

Mình không phải mod nhưng là người có quyền khoá :kissing:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?