Đọc từng dòng trong file .txt

Mình có một file chứa tên sinh viên được ghi theo từng dòng. VD:

NGUYEN VAN A
NGUYEN VAN B
TRAN VAN C

mình cần phải đọc tên từng sinh viên sau đó gán vào mảng char để có thể sắp xếp tên theo danh sách. Rất mong được mọi người giúp đỡ

Diễn đàn mình có chức năng search đó bạn, mình nghĩ sau này bạn nên chịu khó search 1 chút, mình gõ chút ra được luôn 2 link này trong diễn đàn, bạn tham khảo nhé :


1 Like

Thanks @tuancoi2506, topic này sẽ tự close sau 24h.

Sorry bác, em tại em cần gấp tìm mãi không thấy. Thanks bác.

I moved 5 posts to a new topic: Tính năng hot của diễn đàn mà bạn chưa biết

Bác chém ghê quá, david15894

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?