Đọc nhanh dùng khi nào

khi nào thì cần đọc nhanh ah

Is this a test for post new question?, If so that, you was doing well, if not, your question is ambiguous and not have any meaning.

1 Like

Khi nó đạt được hiệu quả, mục đích tốt hơn đọc chậm!

khi đọc không nhanh không được ah

J/K: Bạn đọc mục 1.2.3 ở đây để rút kinh nghiệm nhé: https://daynhauhoc.com/faq

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?